SmåMirakler.dk – FERRING Pharmaceuticals

Der er fantastisk, når man får mulighed for at arbejde med projekter, hvis formål er at hjælpe mennesker, især gennem svære perioder i livet. Et sådanne projekt var- og er Små Mirakler.
I Danmark fødes hvert år mere end 6.000 børn takket være fertilitetsbehandling. Det svarer til hvert tiende barn i en fødselsårgang. På trods af dette taler man ikke så meget om fertilitetsbehandling – det kan på sin vis virke tabubelagt.

Content Manager

Ferring ønskede at skabe et nyt patient support website, med fokus på fertilitet, hvor alle typer par og solo forældre kunne søge viden og blive klogere på de mange fertilitetsmuligheder.

Som ekstern Content Manager konsulent på projektet, skulle jeg skabe overblik i forhold til informationsmængde og tage stilling til, hvilket indhold var relevant, i samarbejde med vores medical copywriter.
Jeg undersøgte fertilitetsområdet, i forhold til hvilken information der allerede eksisterede og hvordan vi kunne gøre dette endnu bedre.

Mit fokus var, når mennesker befinder sig i en svær tid, skal dét indhold de ønsker at tilgå være let tilgængeligt og skrevet i et venligt sprog, som hverken stigmatiserer, eller udelukkende tiltaler familier som ‘mand og kvinde’, da familietyper differentierer, men alle har det til fælles, at de ønsker at blive forældre.

Ud over at skabe tydelighed omkring rejsen gennem fertilitetsforløbet, blev der skabt et fertili-pedia – en enkel forklaring på de ord, begreber og forkortelser, man kan støde på igennem i fertilitetsbehandlingen

For at bryde med tabuet og italesætte de oplevelser nogle gennemgår, tog jeg kontakt til kvinder og familier, der eventuelt kunne have lyst til at åbne op og dele deres oplevelse om deres fertilitet.

Visuel identitet, grafik og UI design

Da vi havde styr på indholdet, skulle dette udformes til et website. FERRING var bekendt med min grafiske erfaring og havde tilliden til, at jeg ligeledes udformede alt visuelt til Små Mirakler. 

Mit grafiske fokus var, at skabe et organisk og imødekommende web miljø – undgå følelsen af hvide sterile venteværelser, men derimod skabe en hyggelig og professionel stemning, med respekt for sårbarheden.
For at imødekomme dette, blev der brugt bløde pastelfarver og grafisk/ illustreret tegninger og symboler for at vise alt fra ægoplægning, sædceller, befrugtning mv. Også fotos blev nøje udvalgt, alt sammen for at understøtte stemning, tekst, forløb, budskaber, og skabe nærhed.

Resultatet blev et harmoniske smukt website, med overskueligt, brugbart indhold, og FERRING som var glade og tilfredse med udkommet.

besøg SmåMirakler.dk
Arbejdes områder

Content Creation- og Management,
Visuel identitet, logo, Web/UI Design, Tekstskrivning.

Dato

2022

Webdesign

Logo design

Inspireret af det organiske; ægget, selve befrugtningen og samhørigheden, opstod idéen til formen (pictorial logo).
Den samme form er brugt i prikken over å’et, som skal indikere ‘ægget’.

Grafiske illustrationer

Illustrationer, udformet og brugt på websitet, for at vise alt fra ægoplægning, sædceller, befrugtning mv.

Brugeren føres videre vha. grafik

Nederst, under fertilitetsbehandling sektionen, føres læseren videre til et nyt relevant emne. Her bruges illustrationerne ligeledes.

Sagt af FERRING:

Vi har haft den glæde at arbejde sammen med Charlotte, i Ferring, på en ny patient support hjemmeside indenfor fertilitetsområdet: SmåMirakler.dk

Charlotte var vores Content Manager og formåede ikke blot at levere ikke bare det vi bad om, men i særdeleshed det vi egentlig havde behov for. Det har betydet at hjemmesiden småmirakler.dk blev et fantastisk projekt og meget skyldes Charlottes dygtighed indenfor content, UX og grafik.

Så varme anbefalinger herfra!